Osnove statistike i kineziometrije

Predmet integrira vještinu korištenja statističkih aplikacija s teorijskim znanjima iz statistike i teorije mjerenja u području kineziologije.


Osnovni cilj predmeta

Usvojiti potrebna teorijska i praktična znanja o osnovnim metodama za statističku analizu podataka te o konstrukciji, primjeni i evaluaciji mjernih instrumenata u području kineziologije.


Okvirni sadržaj predmeta

Osnovne statističke metode: pojam i podjela statističkih metoda, osnovni statistički pojmovi, postupci za uređivanje i prikazivanje podataka, deskriptivni pokazatelji, teoretske distribucije, testiranje normalnosti distribucije, standardizacija podataka, procjena intervala pouzdanosti populacijskih parametara, korelacija, deskriptivna analiza promjena.

Osnove kineziometrije: osnovni kineziometrijski pojmovi, konstrukcija kinezioloških mjernih instrumenata, metrijske karakteristike (pouzdanost, valjanost, homogenost, osjetljivost i objektivnost).


Ustroj nastave

 • predavanja: 30 sati
 • vježbe: 30 sati
 • ukupno nastave: 60 sati

Očekivani ishodi učenja

Znanja potrebna za:

 • odabir i primjenu odgovarajućih statističkih postupaka za opis promatranih pojava (metode deskriptivne statistike)
 • odabir i primjenu odgovarajućih statističkih postupaka za kondenzaciju i transformaciju podataka
 • primjenu, konstrukciju i validaciju mjernih instrumenata za procjenu kinezioloških fenomena.

Nastavne teme


Način polaganja ispita

Pismeno i usmeno.


Ispitni rokovi

Ispitini rokovi za polaganje pismenog dijela ispita:

 • 20. 11. 2023. u 17:00
 • 18. 12. 2023. u 17:00
 • 15. 01. 2024. u 17:00
 • 12. 02. 2024. u 09:00
 • 11. 03. 2024. u 17:00
 • 15. 04. 2024. u 17:00
 • 13. 05. 2024. u 17.00
 • 10. 06. 2024. u 09:00
 • 01. 07. 2024. u 09:00
 • 26. 08. 2024. u 09:00
 • 09. 09. 2024. u 09:00

Pismeni dio ispita polaže se na Fakultetu, a usmeni dio ispita moguće je polagati nakon položenog pismenog dijela ispita svaki utorak od 9.00 do 10.30 sati na Fakultetu ili online putem MS Teams servisa uz prethodnu najavu mailom.

Studenti koji su položili osnove statistike na nekom drugom visokom učilištu polažu usmeni dio ispita iz osnove kineziometrije. 


Literatura


Prezentacije

 17,124 total views,  1 views today