Diskriminacijska analiza

Diskriminacijska analiza

Sadržaj teme:

Multivarijatna analiza varijance

 • nulta hipoteza
 • alternativna hipoteza
 • centroid
 • zajednički centroid
 • centroidi grupa
 • Wilksova lambda
 • testiranje statističke značajnosti razlika

 Diskriminacijska analiza

 • svrha diskriminacijske analize
 • diskriminacijske funkcije
 • broj diskriminacijskih funkcija
 • ortogonalnost diskriminacijskih funkcija
 • matrica diskriminacijskih funkcija
 • testiranje statističke značajnosti diskriminacijskih funkcija
 • koeficijent kanoničke diskriminacije
 • matrica strukture diskriminacijskih funkcija
 • centroidi grupa u prostoru diskriminacijskih funkcija
 • procjena pripadnosti entiteta grupi

Literatura:

 3,199 total views,  1 views today