Informatička tehnologija u kineziologiji

Predmet u okivru kojeg se studente upoznaje sa aktualnim stanjem i dosezima računalne tehnologije u kineziologiji.


O predmetu

 • godina studija: 3. godina
 • semestar: 5. semestar
 • broj sati aktivne nastave: 30
 • broj ECTS bodova: 2

O nastavnicima

prof. dr. sc. Dražan Dizdar, nositelj predmeta

 • soba: 131
 • tel: 01/3658-731
 • e-mail: [email protected]
 • konzultacije: utorkom od 9:00 do 10:30

doc. dr. sc. Darko Katović, nastavnik

 • soba: 132
 • tel: 01/3658-732
 • e-mail: [email protected]
 • konzultacije: petkom od 10:00 do 11:30

Literatura

 • Dabnichki, P., Baca, A. (2008). Computers in Sport. WIT Press.
 • Online baze podataka relevantnih tekstova iz odabranog područja – slobodan pristup

Ciljevi predmeta

Studenti će biti upoznati s aktualnim stanjem i dosezima računalne tehnologije u kineziologiji i to u sljedećim područjima: biomehanika i analiza pokreta, računalno potpomognuto motoričko učenje, sportski simulatori, multimedija u sportu, edukaciji i rekreaciji, informatička tehnologija u dijagnostici i treniranosti sportaša, kreiranje mjernih instrumenata korištenjem informatičke tehnologije, pronalaženje, pristup i razmjena informacija u sportu, edukaciji i rekreaciji, CyberSport.


Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet

Bazično poznavanje rada na osobnom računalu, mrežnih servisa i pretraživanja informacija na internetu.


Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

Poznavanje i kritički osvrt u sagledavanju i načinima korištenja postojeće (i dostupne) informatičke tehnologije u sportu i kineziologiji.


Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja) 

Studenti će moći: prepoznati i razumjeti primjenjivost osnovnih koncepata primjene tehnologije u sportu, prezentirati prikupljene i obrađene informacije stručnom auditoriju te upotrebljavati i prezentirati materijale za e-učenje.

Sadržaj predmeta detaljno je razrađen prema satnici nastave.

Predavanja (svaka tema sluša se dva nastavna sata)

 • Informacije i informacijska tehnologija
 • Mrežni servisi I
 • Mrežni servisi II
 • Napredno pretraživanje informacija na mreži I
 • Napredno pretraživanje informacija na mreži II
 • Uvod u tehnologiju notacijske analize
 • Notacijska analiza I (predstavljanje sustava)
 • Notacijska analiza II (predstavljanje sustava)
 • Virtualna realnost – uvod
 • Virtualna realnost – praktično korištenje
 • Analiza pokreta
 • Sustavi za videoanalizu u sportu I
 • Sustavi za videoanalizu u sportu II
 • Sport i multimedija I
 • Sport i multimedija II

 7,691 total views,  1 views today