Kanonička analiza

Kanonička analiza

Sadržaj teme:

  • upotreba kanoničke korelacijske analize u kineziologiji
  • kanonički faktori
  • parovi kanoničkih faktora
  • maksimalan broj parova kanoničkih faktora
  • ortogonalnost različitih parova kanoničkih faktora
  • koeficijent kanoničke korelacije
  • odnos veličina koeficijenata kanoničke korelacije
  • testiranje statističke značajnosti koeficijenata kanoničke korelacije
  • matrice strukture kanoničkih faktora

Literatura:

 2,728 total views,  2 views today