Korelacija

Korelacija

Sadržaj teme

  • Pearsonov produkt-moment koeficijent korelacije
  • korelacijski dijagram
  • potpuna pozitivna korelacija
  • potpuna negativna korelacija
  • nepotpuna pozitivna korelacija
  • nepotpuna negativna korelacija
  • testiranje statističke značajnosti koeficijenta korelacije
  • određivanje broja stupnjeva slobode pri testiranju statističke značajnosti koeficijenta korelacije
  • utjecaj veličine uzorka na statističku značajnost koeficijenta korelacije
  • utjecaj veličine koeficijenta korelacije na pripadajuću statističku značajnost

Literatura

Osnove statistike i kineziometrije – priručnik za sportske trenere, str. 48 – 53.

 1,018 total views,  2 views today