doc. dr. sc. Darko Katović

Darko Katović rođen je 9. 10. 1966. u Zagrebu.

Srednju školu završio je 1985. u Zdravstvenom obrazovnom centru u Zagrebu, smjer medicinski tehničar.

Diplomirao je 8. 3. 1996. na Fakultetu za fizičku kulturu s temom Prividna stvarnost i njena primjena u studiji lokomocije pod vodstvom mentora prof. dr. sc.Vladimira Medveda.

Poslijediplomski znanstveni studij na Kineziološkom fakultetu završio je 15. 7. 2003. obranivši magistarski rad s temom Faktorska struktura VR-instrumenta u prostoru kognitivnih dimenzija studenata kineziologije pod vodstvom mentorice prof. dr. sc. Nataše Viskić-Štalec.

Doktorsku disertaciju pod naslovom Konstrukcija i validacija mjernih instrumenata za procjenu brzine pokreta u stvarnoj i virtualnoj okolini pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Dražana Dizdara i prof. dr. sc. Vladimira Medveda, brani 12. 7. 2012., čime je stekao titulu doktora znanosti.  

Na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je od 1. 12. 1996. na kao stručni suradnik na Institutu za kineziologiju, a od 1. 4. 1998. kao stručni suradnik na predmetima Kvantitativne metode i Informatička tehnologija u kineziologiji dodiplomskog studija te na predmetu Osnove statistike i informatike veleučilišnog studija.

U nastavno zvanje višeg predavača za predmet Osnove statistike i informatike na Odjelu za izobrazbu trenera izabran je 13. 7. 2005. 

Suradnik je na predmetu Multisenzorni sustavi i lokomocija, Fakulteta elektrotehnike Sveučilišta u Zagrebu.

Vijeće društveno-humanističkog područja potvrdilo je 5. 7. 2017. izbor imenovanog u  naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti, polje: kineziologija, grana: sistematska kineziologija na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.

Široki fokus interesa i stručnosti rezultirao je i sudjelovanjem u realizaciji znantsvenih projekata:

  • Modeli prepoznavanja i kontrole ometajućih faktora (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, broj: 034006, voditelj: prof. dr. sc. Nataša Viskić-Štalec)
  • Virtualna realnost (VR) u Kineziologiji (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, broj: 0034216, voditelj: prof. dr. sc. Nataša Viskić-Štalec)
  • Evaluacija metoda za procjenu stvarne kvalitete sportaša (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, broj: 034-0342607-2616, voditelj: prof. dr. sc. Dražan Dizdar)
  • Automatizirano mjerenje pokreta i ekspertna procjena u studiji lokomocije Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, broj: 034-0362979-2334, voditelj: prof.dr.sc. Vladimir Medved).
  • Razvoj računalnog sustava za digitalno mjerenje ljudskog tijela (Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije, voditeljica: prof. dr. sc. Marjeta Mišigoj-Duraković)