Deskriptivni pokazatelji

Sadržaj teme

Mjere centralne tendencije ili središnje mjere

  • aritmetička sredina ili prosječna vrijednost
  • mod ili dominantna vrijednost
  • medijan ili centralna vreijdnost 

Mjere varijabilnosti ili disperzije

  • totalni raspon
  • varijanca
  • standardna devijacija
  • koeficijent varijabilnosti

Mjere oblika distribucije

  • mjere asimetrije distribucije (skewness)
  • mjere izduženosti distribucije (kurtosis)

Literatura

 1,320 total views,  2 views today