Ispitni rokovi za predmet Kvantitativne metode u ak.god. 2021./22.

Ispitni rokovi

Ispitini rokovi za polaganje pismenog dijela ispita:

 • 22. 11. 2021. u 17:00
 • 20. 12. 2021. u 17:00
 • 17. 1. 2022. u 17:00
 • 7. 2. 2022. u 9:00
 • 21. 2. 2022. u 9.00
 • 14. 3. 2022. u 17:00
 • 4. 4. 2022. u 17:00
 • 16. 5. 2022. u 17:00
 • 13. 6. 2022. u 9:00
 • 4. 7. 2022. u 9:00
 • 29. 8. 2022. u 9:00
 • 12. 9. 2022. u 9:00

Ispitni termini za usmeni dio ispita objavljuju se dan nakon provedenog pismenog dijela ispita.