Konstrukcija i vrste mjernih instrumenata

Sadržaj teme

 • mjerni instrument ili test
 • vrste mjernih instrumenata
 • testovi tipa “papir-olovka”
 • testovi tipa “aparatura za mjerenje”
 • testovi tipa “primjena motoričkog zadatka”
 • testovi tipa “subjektivna procjena mjeritelja”
 • faze konstrukcije mjernog instrumenta
 • definiranje predmeta mjerenja
 • odabir odgovarajućeg tipa mjernog instrumenta
 • izbor podražajnih situacija
 • standardizacija mjernog postupka
 • utvrđivanje metrijskih karakteristika

Literatura

 666 total views,  1 views today