Udžbenik za kvantitativne metode

Klikni na sliku!

Osnovna je namjena ove knjige da posluži kao udžbenik za predmet Kvantitativne metode studentima Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ali i studentima ostalih fakulteta koji u svom studijskom programu imaju metode opisane u ovoj knjizi.

Knjiga se sastoji od četiri poglavlja.

U prvome su poglavlju obrađeni osnovni elementi matrične algebre koji su potrebni za lakši opis, objašnjenje i razumijevanje pojedinih dijelova gradiva, osobito multivarijatnih metoda.

U drugom poglavlju opisani su osnovni statistički pojmovi, metode i postupci za uređivanje i grafičko prikazivanje podataka, potom deskriptivni parametri, teoretske distribucije, KS-test za testiranje normaliteta distribucije, standardizacija podataka, procjena aritmetičke sredine populacije, t-test, univarijatna analiza varijance i korelacijska analiza.

Osnove multivarijatnih metoda (regresijska analiza, komponentni model faktorske analize, kanonička analiza i diskriminacijska analiza) opisane su u trećem pogalavlju.

Četvrto poglavlje posvećeno je osnovama kineziometrije u okviru kojega su opisani osnovni kineziometrijski pojmovi, konstrukcija mjernih instrumenata i metrijske karakteristike (pouzdanost, objektivnost, homogenost,  osjetljivosti i valjanost).

Iskreno se nadamo da će knjiga pomoći studentima diplomskog i poslijediplomskog sveučilišnog studija kineziologije u svladavanju osnova kvantitativnih metoda za analizu podataka te im tako poslužiti kao “odskočna daska” za postizanje više razine metodološke naobrazbe, a time i kvalitete znanstveno-istraživačkoga rada na području kineziologije.

 5,271 total views,  3 views today