Transformacije podataka

Transformacije podataka

Sadržaj teme

Standardizacija podataka

  • z-vrijednost
  • obilježja standardizirane varijable
  • utvrđivanje vjerojatnosti putem normalne distribucije
  • promjena predznaka obrnuto skaliranih varijabli
  • kondenzacija rezultata aritmetičkom sredinom
  • usporedba rezultata entiteta u različitim varijablama putem grafičkog prikaza z-vrijednosti

Ostale transformacije

  • transformacija z-vrijednosti na skalu školskih ocjena
  • transformacija z-vrijednosti na skalu T-skorova
  • transformacija podataka na skalu s proizvoljno određenom minimalnom i maksimalnom vrijednošću

Literatura

 3,130 total views,  1 views today