Transformacije podataka

Transformacije podataka

Sadržaj teme

tandardizacija podataka

  • z-vrijednost
  • obilježja standardizirane varijable
  • utvrđivanje vjerojatnosti putem normalne distribucije
  • promjena predznaka obrnuto skaliranih varijabli
  • kondenzacija rezultata aritmetičkom sredinom
  • usporedba rezultata entiteta u različitim varijablama putem grafičkog prikaza z-vrijednosti

Ostale transformacije

  • transformacija z-vrijednosti na skalu školskih ocjena
  • transformacija z-vrijednosti na skalu T-skorova

Literatura

Osnove statistike i kineziometrije – priručnik za sportske trenere, str. 34-40.

 779 total views,  2 views today