Osnovni postupci za uređivanje i prikazivanje podataka

Sadržaj teme

 • Provjera ispravnosti podataka
 • Kodiranje podataka
 • Grupiranje kvalitativnih podataka
  • frekvencija
  • relativna frekvencija
  • jednodimenzionalno grupiranje
  • višedimenzionalno grupiranje
  • grafikon stupaca
  • strukturni krug
  • sortiranje entiteta
 • Grupiranje kvantitativnih podataka
  • interval razreda
  • kumulativna frekvencija
  • relativna kumulativna frekvencija
  • histogram frekvencija
  • poligon frekvencija
  • kumulativni poligon frekvencija
  • višestruki poligon frekvencija

Literatura

 1,171 total views,  1 views today