Kvantitativne metode

Predmet u okviru kojeg se uče i usvajaju teorijska i praktična znanja o metodama za statističko-grafičku obradu podataka te o primjeni, konstrukciji i validaciji mjernih instrumenata za procjenu kinezioloških fenomena....

Osnove statistike i kineziometrije

Predmet integrira vještinu korištenja statističkih aplikacija s teorijskim znanjima iz statistike i teorije mjerenja u području kineziologije. Osnovni cilj predmeta Usvojiti potrebna teorijska i praktična znanja o osnovnim metodama za...

Informatička tehnologija u kineziologiji

Predmet u okivru kojeg se studente upoznaje sa aktualnim stanjem i dosezima računalne tehnologije u kineziologiji. O predmetu godina studija: 3. godina semestar: 5. semestar broj sati aktivne nastave: 30...

Predmeti

Kvantitativne metode

Predmet u okviru kojeg se uče i usvajaju teorijska i praktična znanja o metodama za statističko-grafičku...

Osnove statistike i kineziometrije

Predmet integrira vještinu korištenja statističkih aplikacija s teorijskim znanjima iz statistike i teorije mjerenja u području...

Informatička tehnologija u kineziologiji

Predmet u okivru kojeg se studente upoznaje sa aktualnim stanjem i dosezima računalne tehnologije u kineziologiji....

Literatura

Udžbenik za kvantitativne metode

Priručnik za osnove statistike i kineziometrije

Nastavnici

doc. dr. sc. Darko Katović

Darko Katović rođen...

prof. dr. sc. Dražan Dizdar

Redoviti profesor u...

Prosječne ocjene studentske ankete

Ocjene na skali od 1 do 5 reskalirane su na skalu od 1 do 100

Jasno definira ishode učenja i ono što očekuje od studenata

90%

Nastava je dobro strukturirana, vrijeme racionalno iskorišteno

86%

Jasno i razumljivo izlaže nastavne sadržaje

93%

Uporabom različitih nastavnih materijala podiže kvalitetu

78%

Metode, primjeri i zadaci olakšavaju postizanje ishoda učenja

87%

Ima dobre komunikacijske vještine

92%

Motiviran je za rad i savjesno izvršava svoje obaveze

87%

Prema studentima se odnosi korektno i s poštovanjem

89%

Nastavu održava redovito i na vrijeme

90%

Uvod u Kvantitativne metode

https://www.youtube.com/watch?v=L5gNNDwIg14...

 82,177 total views,  23 views today