Kvantitativne metode

Predmet u okviru kojeg se uče i usvajaju teorijska i praktična znanja o metodama za statističko-grafičku obradu podataka te o primjeni, konstrukciji i validaciji mjernih instrumenata za procjenu kinezioloških fenomena....

Osnove statistike i kineziometrije

Predmet integrira vještinu korištenja statističkih aplikacija s teorijskim znanjima iz statistike i teorije mjerenja u području kineziologije. Osnovni cilj predmeta Usvojiti potrebna teorijska i praktična znanja o osnovnim metodama za...

Informatička tehnologija u kineziologiji

Predmet u okivru kojeg se studente upoznaje sa aktualnim stanjem i dosezima računalne tehnologije u kineziologiji. O predmetu godina studija: 3. godina semestar: 5. semestar broj sati aktivne nastave: 30...

Obavijesti

stu
9

Ispitni rokovi za predmet Osnove statistike i kineziometrije za ak. god. 2021/22

Ispitni rokovi Ispitni rokovi za polaganje pismenog dijela ispita: 22. 11. 2021. u 17:00 20. 12. 2021. u 17:00 17....

stu
9

Ispitni rokovi za predmet Kvantitativne metode u ak.god. 2021./22.

Ispitni rokovi Ispitini rokovi za polaganje pismenog dijela ispita: 22. 11. 2021. u 17:00 20. 12. 2021. u 17:00 17....

stu
10

Ispitni rokovi za predmet Kvantitativne metode u ak.god. 2020./21.

Ispitni rokovi Ispitini rokovi za polaganje pismenog dijela ispita: 23. 11. 2020. u 16:307. 12. 2020. u 16:3018. 1. 2021....

lis
22

Ispitni rokovi za predmet Osnove statistike i kineziometrije za ak. god. 2020/21

Ispitini rokovi za polaganje pismenog dijela ispita: 23. 11. 2020. u 16:30 7. 12. 2020. u 16:30 18. 1. 2021....

lip
1

Termini za kolokvij iz 2. cjeline

Praktični kolokvij iz 2. cjeline koja se sastoji od sljedećih 9 tema: 1 – Elementi matrične algebre 1. dio2 –...

svi
13

Termini za kolokvij iz 1. cjelinee

Kolokvij iz predmeta Kvantitativne metode za studente 1. godine održat će se na Kineziološkom fakultetu u računalnoj učionici (učionica br....

Predmeti

Kvantitativne metode

Predmet u okviru kojeg se uče i usvajaju teorijska i praktična znanja o metodama za statističko-grafičku...

Osnove statistike i kineziometrije

Predmet integrira vještinu korištenja statističkih aplikacija s teorijskim znanjima iz statistike i teorije mjerenja u području...

Informatička tehnologija u kineziologiji

Predmet u okivru kojeg se studente upoznaje sa aktualnim stanjem i dosezima računalne tehnologije u kineziologiji....

Literatura

Udžbenik za kvantitativne metode

Priručnik za osnove statistike i kineziometrije

Nastavnici

doc. dr. sc. Darko Katović

Darko Katović rođen...

prof. dr. sc. Dražan Dizdar

Redoviti profesor u...

Prosječne ocjene studentske ankete za ak. g. 2018./19.

Ocjene na skali od 1 do 5 reskalirane su na skalu od 1 do 100

Jasno definira ishode učenja i ono što očekuje od studenata

90%

Nastava je dobro strukturirana, vrijeme racionalno iskorišteno

86%

Jasno i razumljivo izlaže nastavne sadržaje

93%

Uporabom različitih nastavnih materijala podiže kvalitetu

78%

Metode, primjeri i zadaci olakšavaju postizanje ishoda učenja

87%

Ima dobre komunikacijske vještine

92%

Motiviran je za rad i savjesno izvršava svoje obaveze

87%

Prema studentima se odnosi korektno i s poštovanjem

89%

Nastavu održava redovito i na vrijeme

90%

Uvod u Kvantitativne metode

https://www.youtube.com/watch?v=L5gNNDwIg14...

 47,034 total views,  12 views today