Ispitni rokovi za predmet Osnove statistike i kineziometrije za ak. god. 2021/22

Ispitni rokovi

Ispitni rokovi za polaganje pismenog dijela ispita:

 • 22. 11. 2021. u 17:00
 • 20. 12. 2021. u 17:00
 • 17. 1. 2022. u 17:00
 • 7. 2. 2022. u 9:00
 • 21. 2. 2022. u 9.00
 • 14. 3. 2022. u 17:00
 • 4. 4. 2022. u 17:00
 • 16. 5. 2022. u 17:00
 • 13. 6. 2022. u 9:00
 • 4. 7. 2022. u 9:00
 • 29. 8. 2022. u 9:00
 • 12. 9. 2022. u 9:00

Pismeni dio ispita polaže se na Fakultetu, a usmeni dio ispita moguće je polagati nakon položenog pismenog dijela ispita svaki utorak od 9.00 do 10.30 sati na Fakultetu ili online putem MS Teams servisa uz prethodnu najavu mailom.

Studenti koji su položili osnove statistike na nekom drugom visokom učilištu polažu usmeni dio ispita iz osnove kineziometrije.