Normalna ili Gaussova distribucija

Teoretske distribucije

Napomena: U ovom vidu nalaze se i opisi t, f i hi-kvadrat distribucije koje nisu predmet ove teme.

Sadržaj teme

  • distribucija frekvencija
  • empirijske distribucije
  • teoretske distribucije
  • normalna ili Gaussova distribucija
  • korištenje funkcija NORM.DIST i NORM.INV

Literatura

 1,060 total views,  1 views today