Priručnik za kvantitativne metode

Klikni na sliku!

Ovaj nastavni priručnik namijenjen je prvenstveno studentima Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za pripremu ispita iz predmeta Kvantitativne metode.

Osnovna namjena priručnika je da studentima olakša praćenje vježbi iz predmeta Kvantitativne metode te svladavanje nastavnog gradiva potrebnog za uspješno polaganje pismenog dijela ispita, što je i odredilo njegov sadržaj i opseg.

Priručnik ima 20 poglavlja koja se sustavno obrađuju u okviru vježbi.

Na uvodnoj stranici svakog poglavlja prikazan je sadržaj, odnosno popis pojmova i postupaka koje je potrebno usvojiti za uspješno polaganje odgovarajuće nastavne cjeline.

U nastavku su sažeto i pregledno predstavljene teorijske osnove pojedinih statističkih metoda s primjerima njihove primjene.

Osim toga, u okviru svakog poglavlja nalaze se zadaci za vježbu te su opisani postupci izračunavanja zadanih statističkih i kineziometrijskih parametara putem računalnih programa Microsoft Excel i STATISTICA.

U nastavku poglavlja navedena je literatura potrebna za potpunije razumijevanje prethodno obrađene cjeline.

Na kraju svakog poglavlja nalaze se pitanja i zadaci s ponuđenim odgovorima, a koja su svojom formom i sadržajem slična pitanjima i zadacima na pismenom dijelu ispita.

Nadamo se da će vam priručnik pomoći da lakše i bolje svladate program predmeta Kvantitativne metode te da usvojena znanja prenesete tamo gdje su najpotrebnija – u kineziološku praksu.

 5,686 total views,  2 views today