Korelacija

Korelacija

Sadržaj teme

 • Pearsonov produkt-moment koeficijent korelacije
 • korelacijski dijagram
 • potpuna pozitivna korelacija
 • potpuna negativna korelacija
 • nepotpuna pozitivna korelacija
 • nepotpuna negativna korelacija
 • odnos koeficijenta korelacije i kosinusa kuta između dvaju vektora
 • vektorski prikaz nulte korelacije
 • vektorski prikaz potpune pozitivne korelacije
 • vektorski prikaz potpune negativne korelacije
 • vektorski prikaz nepotpune pozitivne korelacije
 • vektorski prikaz nepotpune negativne korelacije
 • testiranje statističke značajnosti koeficijenta korelacije
 • određivanje broja stupnjeva slobode pri testiranju statističke značajnosti koeficijenta korelacije
 • utjecaj veličine uzorka na statističku značajnost koeficijenta korelacije
 • utjecaj veličine koeficijenta korelacije na pripadajuću statističku značajnost

Literatura

 3,307 total views,  2 views today