Ispitni rokovi za predmet Kvantitativne metode u ak.god. 2020./21.

Ispitni rokovi

Ispitini rokovi za polaganje pismenog dijela ispita:

 • 23. 11. 2020. u 16:30
 • 7. 12. 2020. u 16:30
 • 18. 1. 2021. u 16:30
 • 8. 2. 2021. u 9:00
 • 1. 3. 2021. u 16:30
 • 12. 4. 2021. u 16:30
 • 3. 5. 2021. u 16:30
 • 14. 6. 2021. u 9:00
 • 5. 7. 2021. u 9:00
 • 23. 8. 2021. u 9:00
 • 6. 9. 2021. u 9:00

Ispitni termini za usmeni dio ispita objavljuju se dan nakon provedenog pismenog dijela ispita.