O predmetu

godina studija: 3. godina

semestar: 5. semestar

broj sati aktivne nastave: 60

broj ECTS bodova: 6


O nastavnicima

prof. dr. sc. Dražan Dizdar, nositelj predmeta

soba: 131

tel: 01/3658-731

e-mail: drazan.dizdar@kif.hr

konzultacije: utorkom od 9:00 do 10:30

doc. dr. sc. Darko Katović, nastavnik

soba: 132

tel: 01/3658-732

e-mail: darko@kif.hr

konzultacije: petkom od 10:00 do 11:30


Literatura

Dizdar, D. (2015). Osnove statistike i kineziometrije – priručnik za sportske trenere

Viskić-Štalec, N. (2010). Statistika i keneziometrija u sportu. Zagreb: Kineziološki fakultet

Viskić-Štalec, N. (1997). Osnove statistike i kineziometrije. U: Priručnik za sportske trenere (str. 303-356). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu

Petz, B. (1997). Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada Slap.


Ispitni rokovi

Ispitini rokovi za polaganje pismenog dijela ispita:

25. 11. 2019. u 16.30 sati

09. 12. 2019. u 16.30 sati

20. 01. 2020. u 16.30 sati

10. 02. 2020. u 10.00 sati

02. 03. 2020. u 16.30 sati

06. 04. 2020. u 16.30 sati

04. 05. 2020. u 16.30 sati

15. 06. 2020. u 09.00 sati

06. 07. 2020. u 09.00 sati

24. 08. 2020. u 09.00 sati

07. 09. 2020. u 09.00 sati

Usmeni dio ispita moguće je polagati nakon položenog pismenog dijela ispita svaki utorak od 9.00 do 10.30 sati.


Okvirni sadržaj predmeta

Pravila pri registriranju rezultata sportaša: tabelarno prikazivanje, postotak i proporcija. Postupci grafičkog prikazivanja rezultata: rezultati dobiveni u jednoj vremenskoj točki, prikaz rezultata praćenih u nizu vremenskih točaka (longitudinalno mjerenje). Metode za procjenu i testiranje hipoteza o vrijednostima osnovnih parametara rezultata grupe sportaša. Elementarne metode za testiranje distanci između dvije ili više sukcesivnih mjerenja jedne grupe sportaša pod treningom ili između grupa sportaša pod različitim treninzima. Standardne metode za usporedbu rezultata mjerenja jedne grupe sportaša baterijom testova (mjerenje povezanosti). Osobna jednadžba sportaša: izražavanje rezultata sportaša i procjena sportskog uspjeha. Praćenje forme sportaša u longitudinalnoj seriji – godišnji i sezonski trenažni ciklusi.


Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) koje se razvijaju ovim predmetom

Predmet integrira vještinu korištenja statističkih aplikacija s teoretskim spoznajama iz statistike i teorije mjerenja u području kineziologije. Prvi je cilj predmeta upoznati studente s teoretskim postavkama, standardnim metodama i alatima za analizu podataka koji se primjenjuju u kineziologijskim istraživanjima te u programiranju i kontroli kineziologijskih transformacijskih procesa. Drugi je cilj upoznati studente s osnovnim zakonima teorije mjerenja i primjenom tih zakona u kineziometrijskim operacijama, posebno u praćenju i kontroli efekata transformacijskih procesa.


Način polaganja ispita

Pisani i usmeni ispit