Osnove statistike i kineziometrije

Predmet integrira vještinu korištenja statističkih aplikacija s teorijskim znanjima iz statistike i teorije mjerenja u području kineziologije.


Osnovni cilj predmeta

Usvojiti potrebna teorijska i praktična znanja o osnovnim metodama za statističku analizu podataka te o konstrukciji, primjeni i evaluaciji mjernih instrumenata u području kineziologije.


Okvirni sadržaj predmeta

Osnovne statističke metode: pojam i podjela statističkih metoda, osnovni statistički pojmovi, postupci za uređivanje i prikazivanje podataka, deskriptivni pokazatelji, teoretske distribucije, testiranje normalnosti distribucije, standardizacija podataka, procjena intervala pouzdanosti populacijskih parametara, korelacija, deskriptivna analiza promjena.

Osnove kineziometrije: osnovni kineziometrijski pojmovi, konstrukcija kinezioloških mjernih instrumenata, metrijske karakteristike (pouzdanost, valjanost, homogenost, osjetljivost i objektivnost).


Ustroj nastave

 • predavanja: 30 sati
 • vježbe: 30 sati
 • ukupno nastave: 60 sati

Očekivani ishodi učenja

Znanja potrebna za:

 • odabir i primjenu odgovarajućih statističkih postupaka za opis promatranih pojava (metode deskriptivne statistike)
 • odabir i primjenu odgovarajućih statističkih postupaka za kondenzaciju i transformaciju podataka
 • primjenu, konstrukciju i validaciju mjernih instrumenata za procjenu kinezioloških fenomena.

Nastavne teme


Ispitni rokovi

Ispitini rokovi za polaganje pismenog dijela ispita:

 • 23. 11. 2020. u 16:30
 • 7. 12. 2020. u 16:30
 • 18. 1. 2021. u 16:30
 • 8. 2. 2021. u 9:00
 • 1. 3. 2021. u 16:30
 • 12. 4. 2021. u 16:30
 • 3. 5. 2021. u 16:30
 • 14. 6. 2021. u 9:00
 • 5. 7. 2021. u 9:00
 • 23. 8. 2021. u 9:00
 • 6. 9. 2021. u 9:00

Usmeni dio ispita moguće je polagati nakon položenog pismenog dijela ispita svaki utorak od 9.00 do 10.30 sati.


Način polaganja ispita

Pismeno i usmeno.


Literatura


Prezentacije

 10,350 total views,  6 views today