Osnove statistike i kineziometrije

Predmet integrira vještinu korištenja statističkih aplikacija s teoretskim spoznajama iz statistike i teorije mjerenja u području kineziologije.


O predmetu

 • godina studija: 3. godina
 • semestar: 5. semestar
 • broj sati aktivne nastave: 60
 • broj ECTS bodova: 6

O nastavnicima

prof. dr. sc. Dražan Dizdar, nositelj predmeta

 • soba: 131
 • tel: 01/3658-731
 • e-mail: drazan.dizdar@kif.hr
 • konzultacije: utorkom od 9:00 do 10:30

doc. dr. sc. Darko Katović, nastavnik

 • soba: 132
 • tel: 01/3658-732
 • e-mail: darko@kif.hr
 • konzultacije: petkom od 10:00 do 11:30

Literatura


Ispitni rokovi

Ispitini rokovi za polaganje pismenog dijela ispita:

 • 25. 11. 2019. u 16.30 sati
 • 09. 12. 2019. u 16.30 sati
 • 20. 01. 2020. u 16.30 sati
 • 10. 02. 2020. u 10.00 sati
 • 02. 03. 2020. u 16.30 sati
 • 06. 04. 2020. u 16.30 sati
 • 04. 05. 2020. u 16.30 sati
 • 15. 06. 2020. u 09.00 sati
 • 08. 07. 2020. u 09.00 sati
 • 24. 08. 2020. u 09.00 sati
 • 07. 09. 2020. u 09.00 sati

Usmeni dio ispita moguće je polagati nakon položenog pismenog dijela ispita svaki utorak od 9.00 do 10.30 sati.


Okvirni sadržaj predmeta

Pravila pri registriranju rezultata sportaša: tabelarno prikazivanje, postotak i proporcija. Postupci grafičkog prikazivanja rezultata: rezultati dobiveni u jednoj vremenskoj točki, prikaz rezultata praćenih u nizu vremenskih točaka (longitudinalno mjerenje). Metode za procjenu i testiranje hipoteza o vrijednostima osnovnih parametara rezultata grupe sportaša. Elementarne metode za testiranje distanci između dvije ili više sukcesivnih mjerenja jedne grupe sportaša pod treningom ili između grupa sportaša pod različitim treninzima. Standardne metode za usporedbu rezultata mjerenja jedne grupe sportaša baterijom testova (mjerenje povezanosti). Osobna jednadžba sportaša: izražavanje rezultata sportaša i procjena sportskog uspjeha. Praćenje forme sportaša u longitudinalnoj seriji – godišnji i sezonski trenažni ciklusi.


Opis općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) koje se razvijaju ovim predmetom

Predmet integrira vještinu korištenja statističkih aplikacija s teoretskim spoznajama iz statistike i teorije mjerenja u području kineziologije. Prvi je cilj predmeta upoznati studente s teoretskim postavkama, standardnim metodama i alatima za analizu podataka koji se primjenjuju u kineziologijskim istraživanjima te u programiranju i kontroli kineziologijskih transformacijskih procesa. Drugi je cilj upoznati studente s osnovnim zakonima teorije mjerenja i primjenom tih zakona u kineziometrijskim operacijama, posebno u praćenju i kontroli efekata transformacijskih procesa.


Način polaganja ispita

Pisani i usmeni ispit.

 9,782 total views,  3 views today