Elementi matrične algebre 1. dio

Sadržaj teme

Teorijske osnove

 • matrična algebra
 • matrica
 • elementi matrice
 • vektor stupca
 • vektor retka ili transponirani vektor

Vrste matrica

 • kvadratna matrica
 • transponirana matrica
 • transponiranje matrice
 • simetrična matrica
 • dijagonalna matrica
 • skalarna matrica
 • matrica identiteta

Računske operacije s matricama

 • zbrajanje matrica
 • oduzimanje matrica
 • množenje matrica
 • množenje vektora transponiranim vektorom
 • množenje transponiranog vektora vektorom
 • množenje matrice skalarom

Literatura

 916 total views,  2 views today