Praktični kolokvij iz 2. cjeline koja se sastoji od sljedećih 9 tema: 1 – Elementi matrične algebre 1. dio 2 – Elementi matrične algebre 2. dio 3 – Regresijska analiza 4 – Faktorska analiza 5 – Kanonička analiza 6 – Multivarijatna analiza varijance, diskriminacijska analiza 7 – Osnovni kineziometrijski pojmovi […]

Kolokvij iz predmeta Kvantitativne metode za studente 1. godine održat će se na Kineziološkom fakultetu u računalnoj učionici (učionica br. 11) u sljedećim terminima: ponedjeljak, 25. 5. 2020. u: 13:30 – grupa 1 16:00 – grupa 2 18:30 – grupa 3 utorak, 26. 5. 2020. u: 13:30 – grupa 4 […]

 1,324 total views,  1 views today