Način održavanja kolokvija

Kolokvij iz predmeta Kvantitativne metode za studente koji su prvi put upisali 1. godinu održat će se na Kineziološkom fakultetu u računalnoj učionici (učionica br. 11) u okviru nastave iz vježbi Kvantitativnih metoda u prvom tjednu nakon što to nadležne institucije dopuste i na način na koji od njih bude propisan. Kolokvij će se provesti uz pomoć web aplikacije KM-test za čije će korištenje svaki student dobiti poseban korisnički račun. Kolokvij obuhvaća 1. cjelinu koja se sastoji od sljedećih 8 tema:

1 – Osnovni statistički pojmovi

2 – Inicijalni statistički postupci

3 – Deskriptivni pokazatelji, empirijske i teoretske distribucije

4 – Transformacije podataka

5 – Procjena aritmetičke sredine populacije

6 – T-test

7 – Korelacija

8 – Deskriptivna analiza promjena.

Svaka se tema provjerava s 5 pitanja i  vrednuje posebno. Pitanja su s 4 ponuđena odgovora od kojih je samo 1 točan. Tema se smatra položenom ukoliko su najmanje 3 odgovora točna. Kolokvij iz 1. cjeline smatra se položenim ako su svih 8 tema položene. Sve teme koje se polože ne moraju se ponovo polagati, bez obzira na ukupan ishod cjelokupnog kolokvija iz 1. cjeline.

Studenti koji iz prvog pokušaja polože svih 8 tema imat će mogućnost izlaska na usmeni dio kolokvija iz 1. cjeline u terminima koji će biti naknadno određeni.

Prof. dr. sc. Dražan Dizdar

 1,697 total views,  1 views today