Ispitini rokovi za studente sveučilišnog studija u akademskoj godini 2018./19.

Ispitini termini za polaganje pismenog dijela ispita: 26. 11. 2018. u 16.30 sati 10. 12. 2018. u 16.30 sati 28. 01. 2019. u 16.30 sati 11. 02. 2019. u 09.00 sati 04. 03. 2019. u 16.30 sati 08. 04. 2019. u 16.30 sati 06. 05. 2019. u 16.30 sati 17. 06. 2019. u 09.00 sati 08. 07. 2019. u 09.00…
Read more