Ispitini rokovi za studente sveučilišnog studija

Ispitini termini za polaganje pismenog dijela ispita: 27. 11. 2018. u 16.30 sati 11. 12. 2018. u 16.30 sati 22. 01. 2018. u 16.30 sati 05. 02. 2018. u 09.00 sati 19. 02. 2018. u 09.00 sati 05. 03. 2018. u 16.30 sati 09. 04. 2018. u 16.30 sati 07. 05. 2018. u 16.30 sati 18. 06.…
Read more