Teoretske distribucije, Kolmogorov-Smirnov test

Teoretske distribucije
Kolmogorov – Smirnov test (KS – test)

Sadržaj teme

  • Normalna distribucija
  • Studentova t distribucija
  • Snedecorova F distribucija
  • Hi kvadrat distribucija
  • Kolmogorov – Smirnovljev test normaliteta distribucije (KS – test)

Literatura

Prezentacije

 2,240 total views,  3 views today