Horvaćanski zavoj 15, 10 000 Zagreb
01/3658-731
drazan.dizdar@kif.hr

Ispitini rokovi za studente sveučilišnog studija u akademskoj godini 2019./20.

Ispitini rokovi za studente sveučilišnog studija u akademskoj godini 2019./20.

Ispitini termini za polaganje pismenog dijela ispita:

 • 25. 11. 2019. u 16.30 sati
 • 09. 12. 2019. u 16.30 sati
 • 20. 01. 2020. u 16.30 sati
 • 10. 02. 2020. u 10.00 sati
 • 02. 03. 2020. u 16.30 sati
 • 06. 04. 2020. u 16.30 sati
 • 04. 05. 2020. u 16.30 sati
 • 15. 06. 2020. u 09.00 sati
 • 06. 07. 2020. u 09.00 sati
 • 24. 08. 2020. u 09.00 sati
 • 07. 09. 2020. u 09.00 sati

Ispitni termini za usmeni dio ispita objavljuju se dan nakon provedenog pismenog dijela ispita.