Horvaćanski zavoj 15, 10 000 Zagreb
01/3658-731
drazan.dizdar@kif.hr

Ispitini rokovi za studente sveučilišnog studija u akademskoj godini 2018./19.

Ispitini rokovi za studente sveučilišnog studija u akademskoj godini 2018./19.

Ispitini termini za polaganje pismenog dijela ispita:

 • 26. 11. 2018. u 16.30 sati
 • 10. 12. 2018. u 16.30 sati
 • 28. 01. 2019. u 16.30 sati
 • 11. 02. 2019. u 09.00 sati
 • 04. 03. 2019. u 16.30 sati
 • 08. 04. 2019. u 16.30 sati
 • 06. 05. 2019. u 16.30 sati
 • 17. 06. 2019. u 09.00 sati
 • 08. 07. 2019. u 09.00 sati
 • 26. 08. 2019. u 09.00 sati
 • 09. 09. 2019. u 09.00 sati

Ispitni termini za usmeni dio ispita objavljuju se dan nakon provedenog pismenog dijela ispita.