Ispitini termini za polaganje pismenog dijela ispita:

25. 11. 2019. u 16.30 sati

09. 12. 2019. u 16.30 sati

20. 01. 2020. u 16.30 sati

10. 02. 2020. u 10.00 sati

02. 03. 2020. u 16.30 sati

06. 04. 2020. u 16.30 sati

04. 05. 2020. u 16.30 sati

15. 06. 2020. u 09.00 sati

06. 07. 2020. u 09.00 sati

24. 08. 2020. u 09.00 sati

07. 09. 2020. u 09.00 sati


Ispitni termini za usmeni dio ispita objavljuju se dan nakon provedenog pismenog dijela ispita.