Praktični kolokvij iz 2. cjeline koja se sastoji od sljedećih 9 tema: 1 – Elementi matrične algebre 1. dio 2 – Elementi matrične algebre 2. dio 3 – Regresijska analiza 4 – Faktorska analiza 5 – Kanonička analiza 6 – Multivarijatna analiza varijance, diskriminacijska analiza 7 – Osnovni kineziometrijski pojmovi […]