Kolokvij iz predmeta Kvantitativne metode za studente koji su prvi put upisali 1. godinu održat će se na Kineziološkom fakultetu u računalnoj učionici (učionica br. 11) u okviru nastave iz vježbi Kvantitativnih metoda u prvom tjednu nakon što to nadležne institucije dopuste i na način na koji od njih bude […]

 1,038 total views,  1 views today