Horvaćanski zavoj 15, 10 000 Zagreb
01/3658-731
drazan.dizdar@kif.hr

Kvantitativne metode

Predmet integrira teorijska i praktična znanja o metodama za analizu podataka (osnovne statističke metode i multivarijatne metode) te o konstrukciji, primjeni i evaluaciji mjernih instrumenata (kineziometrija) u području kineziologije.


Predmeti

KVANTITATIVNE METODE

Predmet u okviru kojeg se uče i usvajaju teorijska i praktična znanja o metodama za statističko-grafičku obradu podataka te o primjeni, konstrukciji i validaciji mjernih instrumenata za procjenu kinezioloških fenomena.

VIDI VIŠE

OSNOVE STATISTIKE I KINEZIOMETRIJE

Predmet integrira vještinu korištenja statističkih aplikacija s teoretskim spoznajama iz statistike i teorije mjerenja u području kineziologije.

VIDI VIŠE

INFORMATIČKA TEHNOLOGIJA U KINEZIOLOGIJI

Predmet u okivru kojeg se studente upoznaje sa  aktualnim stanjem i dosezima računalne tehnologije u kineziologiji.

VIDI VIŠE

Nastavnici

prof. dr. sc. Dražan Dizdar

nositelj predmeta

VIDI VIŠE

doc. dr. sc. Darko Katović

nastavnik

VIDI VIŠE

doc. dr. sc. Ivan Radman

suradnik

VIDI VIŠE

dr. sc. Miroslav Zečić

vanjski suradnik

VIDI VIŠE

Video

Uvod u Kvantitativne metode
Pojam i podjela statističkih metoda
Osnovni statistički
pojmovi

23,688 total views, 32 views today