Aplikacija R – STAT

R-STAT web aplikacije za statističko-grafičku analizu podataka koja se može koristiti i u RStudiju, a omogućava:

 • transformacije podataka (Z-vrijednosti, T-vrijednosti, L-vrijednosti)
 • grupiranje kvalitativnih podataka (jedno i dvodimenzionalno grupiranje i hi-kvadrat test)
 • osnovne statističke postupke:
  • deskriptivne pokazatelje
  • testiranje normalnosti distribucija
  • procjenu aritmetičke sredine populacije
  • korelacijsku analizu
 • univarijatne metode
  •  t-test za nezavisne uzorke
  • t-test za zavisne uzorke
  • jednofaktorsku analizu varijance
  • analizu varijance za ponavljana mjerenja
 • multivarijatne metode:
  • regresijsku analizu (jednostavnu i višestruku)
  • faktorsku analizu
  • kanonička analiza
  • diskriminacijsku analizu
  • klaster analizu
 • analizu pouzdanosti
 • kalkulator vjerojatnosti za normalna, t, F i hi-kvadrat distribuciju.

Aplikaciju R – STAT možete preuzeti na poveznici: https://github.com/dd-km/R-STAT

 

Podatke za vježbu možete preuzeti na poveznici: https://github.com/dd-km/Data

 

 1,269 total views,  3 views today