R aplikacija Quantitative Methods

Quantitative Methods je R Shiny web aplikacije za statističko-grafičku analizu podataka koja se može koristiti u RStudiju, a omogućava:

 • transformacije podataka (Z-vrijednosti, T-vrijednosti, L-vrijednosti)
 • grupiranje kvalitativnih podataka (jedno i dvodimenzionalno grupiranje i hi-kvadrat test)
 • osnovne statističke postupke:
  • deskriptivne pokazatelje
  • testiranje normalnosti distribucija
  • procjenu aritmetičke sredine populacije
  • korelacijsku analizu
 • univarijatne metode
  •  t-test za nezavisne uzorke
  • t-test za zavisne uzorke
  • jednofaktorsku analizu varijance
 • multivarijatne metode:
  • regresijsku analizu
  • faktorsku analizu
  • kanonička analiza
  • diskriminacijsku analizu
 • analizu pouzdanosti
 • analiza statističke snage za t-test, analizu varijance i korelaciju
 • kalkulator vjerojatnosti za normalna, t, F i hi-kvadrat distribuciju.

R aplikaciju Quantitative Methods možete preuzeti na poveznici: https://github.com/Quantitative-Methods/R-aplications

Podatke za vježbu možete preuzeti na poveznici: https://github.com/Quantitative-Methods/Data

Priručnik za korištenje R aplikacije Quantitative Methods možete preuzeti na poveznici: https://km.com.hr/wp-content/uploads/2021/10/Kvantitativne-metode-za-RStudio-prirucnik.pdf

 824 total views,  2 views today