Ivan Radman, Hrvat, državljanin RH, rođen je 16. lipnja 1983. godine u Banja Luci, BIH. Osnovnu školu je završio u Velikoj Gorici, a srednju školu u Zagrebu. Sveučilišni studij kineziologije u Zagrebu upisao je 2005. godine te na istom diplomirao 2010. godine. Stupanj doktora prirodnih znanosti stekao je 2016. godine na Sveučilištu u Beču pri Institutu za sportsku znanost. Od 2017. godine je docent na Sveučilištu u Zagrebu. Govori hrvatski, engleski i njemački jezik.

Tijekom integriranog preddiplomskog i diplomskog ostvaruje najveći broj ECTS bodova (330) i najviši prosjek ocjena u generaciji (4.81). Kao prvi student Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu realizira semestralni studentski boravak na inozemnom sveučilištu (Comenius Sveučilište u Bratislavi, Slovačka). Sve ispite na doktorskom studiju položio je najvišom ocjenom. Dobitnik je stipendije “A kategorije za posebno nadarene studente” Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (2006-2010) za izvrsnost u studiranju, “LLP Erasmus” stipendije Sveučilišta u Zagrebu i Agencije za mobilnost i programe Europske Unije (2010) za međunarodni studentski boravak, te istraživačke potpore “Ernst Mach Worldwide Grant” Federalnog ministarstva znanosti Republike Austrije (2011-2012) za realizaciju znanstvenog projekta.

Kao vanjski suradnik Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od studenog 2010. godine sudjeluje u izvođenju nastave na predmetima Skijanje i Antropološka analiza u nogometu. Od studenog 2012. godine do lipnja 2013. godine zaposlen je u laboratoriju Instituta za sportsku znanost Sveučilišta u Beču kao suradnik na istraživačkom projektu. Na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je od rujna 2015. godine do kolovoza 2016. godine prvo kao suradnik, a zatim od siječnja 2018. godine kao postdoktorand na istraživačkom projektu i na predmetu Kvantitativne metode.   

Autor je preko dvadeset znanstvenih publikacija na području kineziologije i sportske medicine, od kojih je značajan broj objavljenih u međunarodno priznatim znanstvenim časopisima, indeksiranim u bazi Web of Science. Recenzent je međunarodnih znanstvenih časopisa Sports Biomechanics, Journal of Sports Sciences i International Journal of Sports Medicine.

 850 total views,  1 views today