DOC. DR. SC. DARKO KATOVIĆ

Darko Katović rođen je 9.10.1966. godine u Zagrebu.

Srednju školu završio je 1985. godine u Zdravstvenom obrazovnom centru u Zagrebu, smjer medicinski tehničar.

Diplomirao je 08.03.1996. godine na Fakultetu za fizičku kulturu s temom Prividna stvarnost i njena primjena u studiji lokomocije pod vodstvom mentora prof.dr.sc.Vladimira Medveda.

Poslijediplomski znanstveni studij na Kineziološkom fakultetu završio je 15.7.2003. obranivši magistarski rad s temom Faktorska struktura VR-instrumenta u prostoru kognitivnih dimenzija studenata kineziologije pod vodstvom mentorice prof.dr.sc. Nataše Viskić-Štalec.

Doktorsku disertaciju pod naslovom Konstrukcija i validacija mjernih instrumenata za procjenu brzine pokreta u stvarnoj i virtualnoj okolini pod vodstvom mentora prof.dr.sc. Dražana Dizdara i prof.dr.sc. Vladimira Medveda, brani 12.7.2012., čime je stekao titulu doktora znanosti.

Na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen je od 01.12.1996. na kao stručni suradnik na Institutu za kineziologiju, a od 01.04.1998. kao stručni suradnik na predmetima Kvantitativne metode i Informatička tehnologija u kineziologiji dodiplomskog studija te na predmetu Osnove statistike i informatike veleučilišnog studija.

13.07.2005. bira se u nastavno zvanje višeg predavača za predmet Osnove statistike i informatike na Odjelu za izobrazbu trenera.

Suradnik je na predmetu Multisenzorni sustavi i lokomocija, Fakulteta elektrotehnike Sveučilišta u Zagrebu.

Vijeće dručtveno-humanističkog područja potvrdilo je 05.07.2017. izbor imenovanog u  naslovno znansveno-nastavno zvanje docenta u području dručtvenih znanosti, polje: kineziologija, grana: sistematska kineziologija na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.

Široki fokus interesa i stručnosti rezultirao je i sudjelovanjem u realizaciji znansvenih projekata:

Modeli prepoznavanja i kontrole ometajućih faktora (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, broj: 034006, voditelj: Prof. dr. sc. Nataša Viskić-Štalec)

Virtualna realnost (VR) u Kineziologiji (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, broj: 0034216, voditelj: Prof. dr. sc. Nataša Viskić-Štalec)

Evaluacija metoda za procjenu stvarne kvalitete sportaša (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, broj: 034-0342607-2616, voditelj: Prof. dr. sc. Dražan Dizdar)

Automatizirano mjerenje pokreta i ekspertna procjena u studiji lokomocije Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, broj: 034-0362979-2334, voditelj: prof.dr.sc. Vladimir Medved).

Razvoj računalnog sustava za digitalno mjerenje ljudskog tijela (Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije, voditeljica: prof. dr. sc. Marjeta Mišigoj-Duraković)