1. OSOBNI PODACI

prof. dr. sc. Dražan Dizdar, redoviti profesor kineziologije

Rođen: 27.04.1967. u Drnišu

Nacionalnost: Hrvat

Mjesto prebivališta:Zagreb, Hrvatska

Bračni status: oženjen, otac troje djece

Hobi: rock glazba

2. ŠKOLOVANJE

1994. Diplomirao, Kineziološki fakultet, Zagreb, Republika Hrvatska.

1997. Magistrirao, Kineziološki fakultet, Zagreb, Republika Hrvatska.

2002. Doktorirao, Kineziološki fakultet, Zagreb, Republika Hrvatska.

3. PROFESIONALNA KARIJERA

1994. – 1997. Mlađi asistent, Kineziološki fakultet, Zagreb.

1997. – 2002. Asistent, Kineziološki fakultet, Zagreb.

2002. – 2003. Viši asistent, Kineziološki fakultet, Zagreb.

2003. – 2007. Docent, Kineziološki fakultet, Zagreb.

2007.– 2012. Izvaredni profesor, Kineziološki fakultet, Zagreb.

2012. – 2017. Redoviti profesor, Kineziološki fakultet, Zagreb.

2017. – danas Redoviti profesor u trajnom zvanju, Kineziološki fakultet, Zagreb.

2005. – 2009. Prodekan za poslovnu politiku i financije, Kineziološki fakultet, Zagreb.

2007.– 2011. Predsjednik povjerenstva za investicije, Kineziološki fakultet, Zagreb.

2009. – 2011. Savjetnik za poslovnu politiku i financije, Kineziološki fakultet, Zagreb.

4. NASTAVNA DJELATNOST

Nositelj obveznog predmeta Kvantitativme metode i izbornog predmeta Informatička tehnologija u kineziologiji na integriranom diplomskom sveučilišnom studiju kineziologije na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Nositelj obveznog predmeta Osnove statistike i kineziometrije na stručnom studiju Studijskog centra za izobrazbu trenera Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Nositelj obveznih predmeta Metode analize podataka i Kineziometrija na poslijediplomskom doktorskom studiju Kineziologije na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2010.-2013.)

5. STRUČNI RAD U SPORTSKOJ PRAKSI

Uz znanstveno istraživački rad, bio je aktivan i u košarkaškoj praksi.U svojstvu pomoćnog trenera, zajedno s glavnim trenerom prof. dr. sc. Slavkom Trninićem u sezoni 1996/97. uveo je KK Karlovac 1579 (mlada ekipa KK CIBONE) u A1 ligu.

6. NAJVAŽNIJA PROFESIONALNA POSTIGNUĆA

Ukupno objavio 47 znanstvena rada, od čega je 29 u svjetski priznatim znanstvenim časopisima (A1) iz područja sportske znanosti.

Ukupan broj citata (Scopus): 540

Hirsch-ov indeks (H-indeks): 10.

Znanstveni i stručni radovi: Google Scholar