O predmetu

godina studija: 3. godina

semestar: 5. semestar

broj sati aktivne nastave: 30

broj ECTS bodova: 2


O nastavnicima

prof. dr. sc. Dražan Dizdar, nositelj predmeta

soba: 131

tel: 01/3658-731

e-mail: drazan.dizdar@kif.hr

konzultacije: utorkom od 9:00 do 10:30

doc. dr. sc. Darko Katović, nastavnik

soba: 132

tel: 01/3658-732

e-mail: darko@kif.hr

konzultacije: petkom od 10:00 do 11:30


Literatura

Dabnichki, P., Baca, A. (2008). Computers in Sport. WIT Press.

On line baze podataka relevantnih tekstova iz odabranog područja – slobodan pristup


Ciljevi predmeta

Studenti će biti upoznati s aktualnim stanjem i dosezima računalne tehnologije u kineziologiji i to u sljedećim područjima: Biomehanika i analiza pokreta, računalno potpomognuto motoričko učenje, sportski simulatori, multimedija u sportu, edukaciji i rekreaciji, informatička tehnologija u dijagnostici i treniranosti sportaša, kreiranje mjernih instrumenata korištenjem informatičke tehnologije, pronalaženje, pristup i razmjena informacija u športu, edukaciji i rekreaciji, CyberSport.


Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet

Bazično poznavanje: rada na osobnom računalu, mrežnih servisa i pretraživanja informacija na internetu.


Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

Poznavanje i kritički osvrt u sagledavanju i načinima korištenja postojeće (i dostupne) informatičke tehnologije u sportu i kineziologiji.


Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja) 

Studenti će moći: prepoznati i razumjeti primjenjivost osnovnih koncepata primjene tehnologije u sportu, prezentirati prikupljene i obrađene informacije stručnom auditoriju te upotrebljavati i prezentirati materijale za e-učenje.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Predavanja (svaka tema se sluša 2 nastavna sata)

Informacije i informacijska tehnologija

Mrežni servisi I

Mrežni servisi II

Napredno pretraživanje informacija na mreži I

Napredno pretraživanje informacija na mreži II

Uvod u tehnologiju notacijske analize

Notacijska analiza I (predstavljanje sustava)

Notacijska analiza II (predstavljanje sustava)

Virtualna realnost – uvod

Virtualna realnost – praktično korištenje

Analiza pokreta

Sustavi za video analizu u sportu I

Sustavi za video analizu u sportu II

Sport i multimedija I

Sport i multimedija II