Horvaćanski zavoj 15, 10 000 Zagreb
01/3658-731
drazan.dizdar@kif.hr

Informatička tehnologija u kineziologiji

O predmetu

 • godina studija: 3. godina
 • semestar: 5. semestar
 • broj sati aktivne nastave: 30
 • broj ECTS bodova: 2

O nastavnicima

prof. dr. sc. Dražan Dizdar, nositelj predmeta

 • soba: 131
 • tel: 01/3658-731
 • e-mail: drazan.dizdar@kif.hr
 • konzultacije: utorkom od 9:00 do 10:30

doc. dr. sc. Darko Katović, nastavnik

 • soba: 132
 • tel: 01/3658-732
 • e-mail: darko@kif.hr
 • konzultacije: petkom od 10:00 do 11:30

Literatura

 1. Dabnichki, P., Baca, A. (2008). Computers in Sport. WIT Press.
 2. On line baze podataka relevantnih tekstova iz odabranog područja – slobodan pristup

Ciljevi predmeta

Studenti će biti upoznati s aktualnim stanjem i dosezima računalne tehnologije u kineziologiji i to u sljedećim područjima: Biomehanika i analiza pokreta, računalno potpomognuto motoričko učenje, sportski simulatori, multimedija u sportu, edukaciji i rekreaciji, informatička tehnologija u dijagnostici i treniranosti sportaša, kreiranje mjernih instrumenata korištenjem informatičke tehnologije, pronalaženje, pristup i razmjena informacija u športu, edukaciji i rekreaciji, CyberSport.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet

Bazično poznavanje: rada na osobnom računalu, mrežnih servisa i pretraživanja informacija na internetu.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

Poznavanje i kritički osvrt u sagledavanju i načinima korištenja postojeće (i dostupne) informatičke tehnologije u sportu i kineziologiji.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja) 

Studenti će moći: prepoznati i razumjeti primjenjivost osnovnih koncepata primjene tehnologije u sportu, prezentirati prikupljene i obrađene informacije stručnom auditoriju te upotrebljavati i prezentirati materijale za e-učenje.

 1. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave
 2. Predavanja (svaka tema se sluša 2 nastavna sata)
 3. Informacije i informacijska tehnologija
 4. Mrežni servisi I
 5. Mrežni servisi II
 6. Napredno pretraživanje informacija na mreži I
 7. Napredno pretraživanje informacija na mreži II
 8. Uvod u tehnologiju notacijske analize
 9. Notacijska analiza I (predstavljanje sustava)
 10. Notacijska analiza II (predstavljanje sustava)
 11. Virtualna realnost – uvod
 12. Virtualna realnost – praktično korištenje
 13. Analiza pokreta
 14. Sustavi za video analizu u sportu I
 15. Sustavi za video analizu u sportu II
 16. Sport i multimedija I
 17. Sport i multimedija II

499 total views, 2 views today